Muzejní komunitní volnočasové centrum slouží pro širokou veřejnost – v duchu hesla Historia magistra vitae = dějiny jsou učitelkou života, k aktivnímu trávení volného času, ať již formou návratu k tradicím, cestou osvojení si klasických řemesel či k vlastivědnému poznávání našeho regionu.

Od roku 2014 probíhá náročná rekonstrukce prostor v přízemí kněževeské tvrze, kde vzniká zázemí pro muzejní komunitní volnočasové centrum. Centrum v Kněževsi bude vybavené menším sálem s muzejní knihovnou a muzejní keramickou dílnou, kde budou pod odborným dohledem probíhat naučné programy zaměřené na výrobu replik historické keramiky (např. zhotovení replik běžné keramiky nebo výroba replik kachlí gotických a renesančních kachlových kamen).

V rámci muzejního komunitního volnočasového centra předpokládáme zřízení:

- herna pro děti s historickými herními a naučnými prvky a s prostorem vyhrazeným pro rodiče a jejich účast na programech muzejního komunitního volnočasového centra,

- řemeslné dílny (keramická dílna, dílna zaměřená na restaurování kovu, tradiční zpracování zemědělských produktů aj.),

- sál určený pro aktivity muzejního komunitního volnočasového centra (přednášky, výukové programy, mezigenerační setkávání, společné projekty aj.).

V rámci muzejního komunitního volnočasového centra budou pořádány muzejní výukové programy pro děti a studenty z mateřských, základních a středních škol (zde ve smyslu metodiky Rámcových vzdělávacích programů – RVP) a programy pro veřejnost, zaměřené zejména na místní komunitu. Připravujeme specializované programy pro seniory (muzejní senior klub), programy směřující k prohloubení mezigenerační spolupráce (např. společné mapování místní historie) či pro vzájemné setkávání a zájmové vzdělávání seniorů.

Již na příští rok připravujeme cyklus přednášek a besed pro veřejnost. Přednášky přislíbila například historička PhDr. Marie Ripperová z Muzea Velké Meziříčí, muzeolog Mgr. Pavel Holman z UAM FF MU Brno, archeolog a etnolog PhDr. Jiří Pajer CSc. ze Strážnice aj.

Připravované programy budou mít interní tak i terénní charakter (pro veřejnost nově připravujeme například venkovní interaktivní archeologické stanoviště, kde bude možnost vyzkoušet si práci archeologa a pod odborným vedením zde bude možné vyrobit si například repliku středověké a raně novověké keramiky. Řemeslné pracoviště si pak klade za cíl prohloubit u dětí a mládeže zájem o řemeslné obory a zemědělství).

Muzejní komunitní volnočasové centrum bude přímo propojeno s parkově upraveným dvorem s možností odpočinku a bezplatným WiFi-free připojením k internetu.

Řemeslné dílny

V současné době připravujeme oficiálně první muzejní řemeslnou dílnu, a to dílnu keramickou. Dílna bude umístěna v prostorách muzejního komunitního volnočasového centra na tvrzi v Kněževsi.

Odbornou garanci převzal archeolog, etnolog a přední odborní na historickou keramiku PhDr. Jiří Pajer CSc. ze Strážnice.

V rámci muzejní keramické dílny budou pod odborným dohledem probíhat naučné programy zaměřené na výrobu replik historické keramiky. Naučné programy budou zaměřeny na podporu místního komunitního života a mezigenerační spolupráci místní komunity.

Provoz keramické muzejní dílny bychom chtěli oficiálně zahájit v prvním čtvrtletí roku 2017.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.