ZÁCHRANA, OBNOVA A RESTAUROVÁNÍ DROBNÝCH PAMÁTEK - REGIONÁLNÍ MUZEUM HORNÍHO POOSLAVÍ

Kněževes, skříň (biedermeier), 30. léta 19. století (Sbírka RMHP), realizace 2020

Petrovice, vrcholně barokní rám, okolo roku 1725 (Sbírka RMHP), realizace 2020

Barokní socha anděla Barokní socha anděla.

Stonařov, dvojice barokních andělů, před rokem 1700 (Římskokatolická farnost Stonařov), realizace 2020 - 2021

Velké Meziříčí, svatostánek, okolo poloviny 18. století (Sbírka RMHP), realizace 2020 - dosud

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.