Regionální muzeum Horního Pooslaví připravuje první stálou expozici zaměřenou na dějiny Radostínska

Regionální muzeum Horního Pooslaví se sídlem na tvrzi v Kněževsi připravuje první stálou expozici. Expozice bude zaměřena na dějiny městečka Radostína a území historického Radostínska. Své umístění nalezne v nově zrekonstruovaných prostorech v patře někdejšího paláce původní středověké kněževeské tvrze. První stálá expozice bude zaměřena na historický vývoj obcí a jejich stavebních památek, dále na vybavení domácností, řemesla, zemědělství, tradice a zvyky či na dějiny farností.

Regionální muzeum Horního Pooslaví je oficiální sbírkotvornou organizací, která svoji sbírkovou evidenci vede a o sbírky pečuje podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Ve sbírkách muzea dnes naleznete například církevní umění, předměty s vazbou na radostínské cechy či renesanční kamennou půlkruhovou kašnu pocházející ze zámku ve Stránecké Zhoři. Mezi poslední sbírkové předměty patří například stabilní mlátička „Ježek Blansko“, kterou muzeu v nedávné době daroval pan Vladimír Hladík z Kněževsi čp. 1.

    

!!! Žádáme veřejnost o pomoc !!!

V rámci přípravy nové stálé expozice i v rámci sbírkotvorné činnosti našeho muzea si vás dovolujeme touto cestou oslovit s pomocí – vznik nové expozice i sbírkotvornou činnost muzea můžete podpořit nabídnutím předmětu.

Pro novou expozici sháníme zejména:

Národopisné sbírky

-          vybavení domácnosti (nábytek – skříně, truhly, police, postele, stoly, židle, lavice aj., kuchyňské vybavení /nádobí a keramika, kuchyňské náčiní aj./, kamna /kachlová, litinová aj./, máselnice, textilie, drobné vybavení atd.)

-          řemesla a cechy (vybavení pekařské, řeznické, obuvnické, sedlářské, krejčovské, provaznické, stolařské, kovářské, tesařské a kolářské dílny a mlynářské vybavení a pomůcky)

-          vybavení zámečnické dílny a historickou elektroinstalaci pro expozici „Radostín – rozvoj drobné průmyslné výroby v letech 1850 až 1950“

-          předměty s vazbou na myslivost a lesnictví

-          vybavení obchodů, pohostinství a trafik

-          vybavení škol, školní pomůcky

-          zařízení a pomůcky na zpracování zemědělských produktů

-          zemědělské stroje a nástroje

-          umělecké předměty (obrazy, sochy aj.)

-          hudební nástroje

-          zbraně, vybavení pro hasiče

-          dobové knihy, fotografie a dokumenty

Do muzejní knihovny dále přijmeme knihy zaměřené na historii, památkovou péči, umění a architekturu.

Předměty i knihy mohou být i v poškozeném stavu. U předmětů postupně zajistíme opravu, restaurování či konzervaci.

Předměty můžete nabídnout osobně nebo za vámi po domluvě přijedeme. Oslovit nás můžete telefonicky, a to na telefonním čísle +420 778 011 143 nebo pomocí e-mailu muzeum@muzeumhp.cz, případně korespondenčně na adresu Regionální muzeum Horního Pooslaví, Kněževes 3, CZ – 594 44 Radostín nad Oslavou.

Osobně nás můžete navštívit každou středu od 8:00 do 14:00 v budově Regionálního muzea Horního Pooslaví, Kněževes 3 (kancelář se nachází v prvním patře), případně kdykoliv po předchozí telefonické domluvě.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.