REGIONÁLNÍ MUZEUM HORNÍHO POOSLAVÍ

VĚDA, POZNÁNÍ, KULTURA A ZÁBAVA PRO VŠECHNY GENERACE

* * * PŘEJEME VÁM POŽEHNANÉ VÁNOČNÍ SVÁTKY A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2020 * * *

Regionální muzeu Horního Pooslaví se zabývá sbírkotvornou činností, poznáváním, dokumentací a prezentací dějin a přírodního bohatství Horního Pooslaví, především pak na území Radostínska, Měřínska, Křižanovska a širšího regionu Brtnicka. Muzeum se dále specializuje na problematiku panství rodu Collalto et San Salvatore.

Muzeum se aktivně podílí na ochraně tradičních křesťanských hodnot a tradic, kulturní krajiny, památek a přírodního bohatství.

Muzeum pořádá výstavy, kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti, věnuje se popularizaci muzeologie, archeologie a památkové péče, věnuje se záchraně a obnově historických staveb a památek na území Kraje Vysočina a spolupracuje na obnově a využití nemovité kulturní památky - loveckého zámku v obci Kněževes nad Oslavou a ústřední historické budovy někdejšího Panského dvora v Brtnici. Od roku 2017 muzeum spolupracuje na záchraně a využití filiálního kostela sv. Petra a Pavla v Petrovicích u Jihlavy.

Pracoviště muzea naleznete v Kněževsi nad Oslavou a od 1. dubna 2017 také v Brtnici.

AKTUÁLNÍ PROGRAM A AKCE NAŠEHO MUZEA NALEZNETE ZDE.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.