REGIONÁLNÍ MUZEUM HORNÍHO POOSLAVÍ

VĚDA, POZNÁNÍ, KULTURA A ZÁBAVA PRO VŠECHNY GENERACE

ZÁCHRANA PAMÁTEK A HISTORICKÝCH STAVEB

Regionální muzeu Horního Pooslaví se zabývá sbírkotvornou činností, poznáváním, dokumentací a prezentací dějin a přírodního bohatství Horního Pooslaví, především pak na území Radostínska, Měřínska, Křižanovska a širšího regionu Brtnicka. Muzeum se dále specializuje na problematiku panství rodu Collalto et San Salvatore.

Muzeum se aktivně podílí na ochraně tradičních křesťanských hodnot a tradic, kulturní krajiny, památek a přírodního bohatství a záchraně ohrožených a nevyužívaných památek, především sakrálních staveb.

Muzeum pořádá výstavy, kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti, věnuje se popularizaci muzeologie, archeologie a památkové péče, věnuje se záchraně a obnově historických staveb a památek na území Kraje Vysočina a spolupracuje na obnově a využití nemovité kulturní památky - loveckého zámku v obci Kněževes nad Oslavou a ústřední historické budovy někdejšího Panského dvora v Brtnici. Muzeum spolupracuje na záchraně a využití filiálního kostela sv. Petra a Pavla v Petrovicích u Jihlavy a renesančního špýcharu v Prostředkovicích. Muzeum provozuje malé archeologické pracoviště, spolupracující s Muzeem Vysočiny v Jihlavě.

Stálé muzejní expozice Regionálního muzea Horního Pooslaví naleznete v prostorách panské sýpky v Brtnici a prostorách renesančního špýcharu v Prostředkovicích.

Pracoviště muzea naleznete v Brtnici.

AKTUÁLNÍ PROGRAM A AKCE NAŠEHO MUZEA NALEZNETE ZDE.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting