Regionální muzeum Horního Pooslaví připravuje stálou expozici zaměřenou na dějiny Radostínska a stálou expozici zaměřenou na dějiny Brtnice

Regionální muzeum Horního Pooslaví je oficiální sbírkotvornou organizací, která svoji sbírkovou evidenci vede a o sbírky pečuje podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Ve sbírkách muzea dnes naleznete církevní umění, předměty s vazbou na radostínské cechy či renesanční kamennou půlkruhovou kašnu pocházející ze zámku ve Stránecké Zhoři. Za zvlášť cenné předměty patří barokní varhany pocházející z poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou. Mezi poslední sbírkové předměty patří například stabilní mlátička „Ježek Blansko“, kterou muzeu v nedávné době daroval pan V. Hladík z Kněževsi.

    

!!! Žádáme veřejnost o pomoc !!!

V rámci přípravy nové stálé expozice i v rámci sbírkotvorné činnosti našeho muzea si vás dovolujeme touto cestou oslovit s pomocí – vznik nové expozice i sbírkotvornou činnost muzea můžete podpořit nabídnutím předmětu.

Pro novou expozici sháníme zejména:

Národopisné sbírky

-         vybavení domácnosti (nábytek – skříně, truhly, police, postele, stoly, židle, lavice aj., kuchyňské vybavení /nádobí a keramika, kuchyňské náčiní aj./, kamna /kachlová, litinová aj./, máselnice, textilie, drobné vybavení atd.)

-         řemesla a cechy (vybavení pekařské, řeznické, obuvnické, sedlářské, krejčovské, provaznické, stolařské, kovářské, tesařské a kolářské dílny a mlynářské vybavení a pomůcky)

-          vybavení zámečnické dílny a historickou elektroinstalaci pro expozici

-          předměty s vazbou na myslivost a lesnictví

-          vybavení obchodů, pohostinství a trafik

-          vybavení škol, školní pomůcky

-          zařízení a pomůcky na zpracování zemědělských produktů

-          zemědělské stroje a nástroje

-          umělecké předměty (obrazy, sochy aj.)

-          hudební nástroje

-          zbraně, vybavení pro hasiče

-          dobové knihy, fotografie a dokumenty

Do muzejní knihovny, která v současné době čítá více jak 3500 svazků dále přijmeme knihy zaměřené na historii, památkovou péči, umění a architekturu, ale také knihy regionálních autorů, zejména Jakuba Demla.

Předměty i knihy mohou být i v poškozeném stavu. U předmětů postupně zajistíme opravu, restaurování či konzervaci.

Předměty můžete nabídnout osobně nebo za vámi po domluvě přijedeme. Oslovit nás můžete pomocí e-mailu muzeum@muzeumhp.cz, případně korespondenčně na adresu: Regionální muzeum Horního Pooslaví, Horní Město 450, CZ - 588 32 Brtnice. 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.