ZÁCHRANA, OBNOVA A RESTAUROVÁNÍ DROBNÝCH PAMÁTEK - REGIONÁLNÍ MUZEUM HORNÍHO POOSLAVÍ

Kněževes, skříň (biedermeier), 30. léta 19. století (Sbírka RMHP), realizace 2020

Petrovice, vrcholně barokní rám, okolo roku 1725 (Sbírka RMHP), realizace 2020

Barokní socha anděla Barokní socha anděla.

Stonařov, dvojice barokních andělů, před rokem 1700 (Římskokatolická farnost Stonařov), realizace 2020 - 2021

Velké Meziříčí, svatostánek, okolo poloviny 18. století (Sbírka RMHP), realizace 2020 - dosud

Restaurování dřevěného skříňového betlému, první třetina 19. století, realizace 2021

Petrovice, vrcholně barokní oltářní obraz Nanebevzetí Panny Marie, realizace 2021 - dosud

Brtnice (Český Krumlov), vrcholně barokní dvoukřídlé dveře, včetně kování, realizace 2020 - dosud

Brtnice (Město Brtnice - stálá muzejní expozice v prostorách renesanční sýpky), párové dvoukřídlé skříně, historismus, přelom 19. a 20. století, realizace duben - červen 2022

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting