Velikonoce na sýpce v Brtnici

- 23.3.2024, od 13:00 do 19:00.

Brtnice, Horní Město – Panská sýpka

- lidové zvyky a tradice, promítání filmů o Brtnici, vystoupení dětí ze Základní školy, výstava Historického morového průvodu,

- k poslechu zahraje hudba "Vánek",

- možnost prohlídky stálé muzejní expozice,

velikonoční bistro a kavárna.

Velikonoce na sýpce v Brtnici - 23.3.2024

Lidové Vánoce

O Vánocích a vánočních zvycích.

Výstava bude zpřístupněna ve dnech 9.12., 23.12. a 30.12. 2023, vždy od 14:00 do 17:00.

- Prostředkovice, renesanční špýchar (náves, u čp. 29)

- výstava zaměřená na lidovou oslavu Vánoc – tradičních křesťanských svátků připomínající narození Ježíše Krista, a seznámení s vánočními zvyky především na území českomoravského pomezí v průběhu 19. a počátku 20. století (lidové tradice adventu a Vánoc, seznámení s tradičními pokrmy, ukázka malého historického betlému aj.),

- možnost prohlídky stálé muzejní expozice zaměřené na dějiny Stonařovska, jihlavský jazykový ostrov, geologii, mineralogii a dolování,

- drobné občerstvení zajištěno.

Výstava se uskuteční v rámci projektu Křesťanské Vánoce.

Prostředkovice, špýchar - Lidové Vánoce 2023

Vánoce na sýpce v Brtnici

16.12.2023, od 14:00.

Brtnice, Horní Město – Panská sýpka

- lidové zvyky a tradice, pekařská dílna, promítání filmů o Brtnici, vystoupení dětí ze Základní školy, fotokoutek, vánoční dílny,

- možnost prohlídky stálé muzejní expozice,

vánoční bistro a kavárna.

Vánoce na sýpce v Brtnici - 16.12.2023

Dny evropského dědictví (European Heritage Days)

ZA HISTORIÍ BRTNICKA...

- 16. 9. 2023, od 9:00 do 19:00.

- Brtnice, Horní Město – Panská sýpka

- po stopách rýžování zlata v údolí řeky Brtnice (9:00 – 14:00)

- sklizeň na sýpce v Brtnici – výstava historické zemědělské techniky, prohlídka nové expozice pekařství a perníkářství, ukázky zpracování sklizených plodin tradičním způsobem (14:00 až 19:00)

- ochutnávky jídel, košt burčáku a vín, bohaté občerstvení.

Brtnice, EHD - Sklizeň na sýpce, rýžování, 16.9.2023

Noc kostelů - Stonařov, kaple Nejsvětější Trojice

- 2. 6. 2023, od 18:00 do 21:00.

- kaple Nejsvětější Trojice, Stonařov (areál farního kostela sv. Václava).

- komentované prohlídky kaple.

- představení posterů o obnově památek na Stonařovsku v 50. a 60. letech minulého století (autor: Mgr. Lubomír Peltan)

Noc kostelů - Stonařov, kaple Nejsvětější Trojice - 2.6.2023

Velikonoční prohlídky panské sýpky v Brtnici

- 7. až 10. 4. 2023.

- komentované prohlídky budou probíhat v časech 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 (pouze pátek až neděle), 16:00 (pouze pátek až neděle). Délka prohlídky cca. 50 minut.

- renesanční sýpka, Brtnice - Horní Město

Velikonoce na sýpce v Brtnici

- 2. 4. 2023, od 14:00

- renesanční sýpka, Brtnice - Horní Město

Program:

- ukázky lidových tradic,

- vystoupení dětí ze ZŠ Brtnice (14:00),

- lidové písně a říkačky (16:00),

- výstava velikonočních výrobků, 

- prohlídky velikonočně nazdobených expozic,

- promítání filmů o Brtnici (Spolek pro starou Brtnici).

Občerstvení zajištěno. Vstupné dobrovolné. 

Více informací nalezenete na oficiálních internetových stránkách Města Brtnice.

Vánoce na sýpce v Brtnici

- 17. 12. 2022, od 18:00 do 21:00

- renesanční sýpka, Brtnice - Horní Město

Program:

- prohlídky vánočně nazdobených expozic,

- ukázky řemesel (tkalcovství - soukenictví, zpracování kůží a rukavičkářství, perleťářství, výroba betlému z marcipánu, zdobení vánočních perníčků, řezbářství, včelařství...),

- vystoupení dětí s přednesem tradičních českých a moravských koled (v 18:00, 19:00 a 20:00),

- promítání filmů o Brtnici.

Teplé nápoje zajištěny. Vstupné dobrovolné. 

Více informací nalezenete na oficiálních internetových stránkách Města Brtnice.

Vánoce na sýpce v Brtnici - 17.12.2022

Dny evropského dědictví (European Heritage Days)

Večerní prohlídka renesanční sýpky v Brtnici

- 17. 9. 2022, od 20:00 do 22:00

- renesanční sýpka, Brtnice - Horní Město

Program:

- premiéra nového filmu o Brtnici a připojených obcích,

- komentovaná výstava 40 let archeologických výzkumů na hradě Rokštejn (Mgr. Petr Žaža),

- prohlídka expozice historických šicích strojů,

- oživlá expozice řemesel: tkalcovství a modrotisk, cukrářství, perníkářství, perletářství, řezbářství, kožešnictví a instalace "obecná škola",

- malá výstava "Nové archeologické nálezy z probíhající rekonstrukce silnice v ulici Legionářská",

- prohlídka stálé výstavy "Brtnické kovadliny".

Více informací nalezenete na oficiálních internetových stránkách Města Brtnice a Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Dny evropského dědictví (EHD), Brtnice - sýpka, 17.9.2022                Dny evropského dědictví, Brtnice - sýpka, 17.9.2022 - PROGRAM

Má vlast cestami proměn - příběhy domova

14. ročník národní putovní výstavy

- 29. 8. - 18. 9. 2022

- obec Suchá, na návsi, pod silnicí č. I/38

- Na výstavě je mmj. prezentována také záchrana, stavební obnova a připravované muzejní využití renesančního špýcharu v obci Prostředkovice, který desetiletí náležel mezi nejohroženější nemovité kulturní památky na území Kraje Vysočina. Stálá muzejní expozice zde vzniká díky pracovníkům Regionálního muzea Horního Pooslaví a Muzea Vysočiny v Jihlavě.

- více informací nalezenete na oficiálních internetových stránkách Má vlast cestami proměn - Má vlast cestami proměn (cestamipromen.cz)

Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Třebíčsku

Muzeum Vysočiny Jihlava

- Vernisáž 27. 5. 2022, 16:00

- výstava se uskuteční ve dnech 28. 5. 2022 - 31. 12. 2022

- Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 57/58, Jihlava

- více informací nalezenete na oficiálních internetových stránkách Muzea Vysočiny Jihlava.

Archeologické výzkumy, objevy a nálezy na Třebíčsku, pozvánka.jpg

Má vlast cestami proměn - příběhy domova

14. ročník národní putovní výstavy

- slavnostní zahájení 18. 6. 2022, 11:00

- Praha, Strahovský klášter

- Na výstavě bude mmj. prezentována také záchrana, stavební obnova a připravované muzejní využití renesančního špýcharu v obci Prostředkovice, který desetiletí náležel mezi nejohroženější nemovité kulturní památky na území Kraje Vysočina. Stálá muzejní expozice zde vzniká díky pracovníkům Regionálního muzea Horního Pooslaví a Muzea Vysočiny v Jihlavě.

- více informací nalezenete na oficiálních internetových stránkách Má vlast cestami proměn - Má vlast cestami proměn (cestamipromen.cz)

Pozvánka na zahájení národní putovní výstavy.png

Roráty, Mariánská mše v době adventní

"Nebesa vypravují čest a slávu Boží"

- 12. 12. 2019, od 19:00

- Petrovice, kostel sv. Petra a Pavla

Mši za svitu svíček bude sloužit lucký farář P. Miloš Mičánek a doprovodí ji staré české liturgické adventní zpěvy ze 16. století v podání Leo Švančary, Jany Jirákové a PhDr. Pavla Jiráka, sbormistra pěveckého sboru Campanula.

Petrovice, kostel - roráty 12.12.2019

Děkovná mše svatá za úrodu

- 10. 8. 2019, od 11:00

- Brtnice, zámecký kostel sv. Karla Boromejského a bl. Juliány

- po děkovné mší svaté posvěcení kříže na budově Karolínina dvora

Děkovná mše svatá za úrodu, Brtnice 2019

Večer ke 100. výročí vzniku republiky

- 6. 10. 2018, od 18:30

- Stonařov, Kulturní dům

- Výstava: Krátké zastavení k výročí vzniku samostatného Československa a Památky Stonařova a jejich proměny v průběhu století republiky

- od 19:30 koncert pěveckého sboru Campanula Jihlava

- přijdťe si připomenou 100-leté výročí vzniku Československa, osobnost T. G. Masaryka, ale také osobu našeho posledního českého krále - Blahoslaveného Karla I. Habsburského, který proslul svoji neúnavnou snahou o mír a porozumění mezi národy v době jedné z nejkrutějších válek, kterou svět zažil. Světovou válku, o kterou se Karel I. nezasloužil, kterou se snažil zmírnit a díky kterému mohla vzniknout samostaná Československá republika bez většího krveprolití...

- více informací naleznete na internetových stránkách městyse Stonařov (zde).

Stonařov - večer k 100. výročí ČSR

Kaple sv. Floriána, slavnostní mše svatá - BRTNICE

- 4. 5. 2018, od 17:00

- Brtnice, kaple sv. Floriána na tzv. Dolním hřbitově

- slavnostní mše svatá za zemřelé hasiče (R.D. Mgr. Petr Balát, farář brtnický)

- od 18:00 beseda nejen o historii brtnické kaple sv. Floriána, ale o budování drobných sakrálních staveb Collalty ve druhé polovině 17. století (Regionální muzeum Horního Pooslaví - Muzeum Panský dům Brtnice), seznámení s historií brtnických hřbitovů

- více informací naleznete na internetových stránkách města Brtnice (zde) a na internetových stránkách Římskokatolické farnosti Brtnice (zde).

Brtnice, kaple sv. Floriána - mše svatá 4.5.2018

Koncert pro petrovický kostel - KOSTEL SV. PETRA A PAVLA V PETROVICÍCH

- 6. 5. 2018, od 15:30

- filiální kostel sv. Petra a Pavla v Petrovicích u Jihlavy

- vystoupí ŽESŤOVÝ KVARTET (Jakub Svoboda, Josef Smolík, Josef Vejvoda, Jan Doležal)

- seznámení s historií kostela (Regionální muzeum Horního Pooslaví)

- výtěžek bude věnován na záchranu kostela (více informací zde)

Koncert pro petrovický kostel 6.5.2018

ZMĚNY V OTEVÍRACÍ DOBĚ a úředních hodinách s platností od 1. ledna 2018 -

Kancelář muzea byla z provozních důvodů přemístěna do budovy Panského domu, Horní Město čp. 450 v Brtnici.

Kancelář je pro veřejnost otevřena vždy ve středu a pátek od 8:30 do 14:00, nebo po předchozí telefonické domluvě.

V budově kněževeské tvrze se v současné době připravuje prohlídková trasa, která bude příležitostně zpřístupněna veřejnosti. V areálu tvrze probíhá postupná záchrana spojená s její citlivou obnovou.  

Děkujeme za pochopení!

- více informací: viz sekce KONTAKT - OTEVÍRACÍ DOBA A VSTUPNÉ

Hradozámecká noc 2017 - TVRZ KNĚŽEVES

- 26. 8. 2017, od 18:00

- tvrz Kněževes

- večerní prohlídky tvrze s výkladem průvodkyně, soutěže pro děti, posezení u táboráku s možností opékání párků

Hradozámecká noc 2017

Collaltovské slavnosti 2017 - BRTNICE

- 23. 7. 2017, od 15:00

- Brtnice, klášterní zahrada u zámeckého kostela bl. Juliány a sv. Karla Boromejského


Upozornění - změna programu

25. března, 14:00 – Malování kraslic pro děti i dospělé - z technických důvodů zrušeno

13. května, 14:00 – Osazování a zdobení truhlíků a květináčů - z technických důvodů zrušeno

Děkujeme za pochopení.

Sváteční setkání u kněževeského betlému

- 26. 12. 2016 na svátek sv. Štěpána, od 14:30 před budovou tvrze čp. 3

Srdečně vás zveme na sváteční setkání u betlému.

Podzimní akce "Vyřezávání dýní na tvrzi v Kněževsi"

- Kdy? 15. 10. 2016 od 14:00...

- Po předchozím objednání (do konce září) možnost zakoupení dýně přímo na místě...

- Na místě posezení u ohně a tradiční podzimní občerstvení...

Těšíme se na Vás!!!

"Noc na tvrzi"

- 27. srpna 2016, od 18:00

- Kněževes, tvrz

- večerní prohlídky tvrze, výstava k dějinám tvrze a obce Kněževes, soutěže pro děti, posezení u táboráku.

Výstava "Collaltovské statky na Žďársku"

- červenec až říjen 2016

- Brtnice, Valdštejnský dům čp. 74

- výstava zaměřená na dějiny collaltovských statků v Černé, Rudolci, Stránecké Zhoři a na dějiny důležitých center na zdejším panství - městeček Bohdalova a Měřína.

- fotogalerii z vernisáže výstavy, která se uskutečnila 30. června 2016, naleznete zde http://www.brtnice.cz/collaltovske-statky-na-zdarsku-vernisaz-30-6-2016/gs-4165

Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie - 12. až 14. srpna 2016

s výstavou "Za barokními památkami obcí Netín a Radostín"

- 12. až 14. srpna 2016

- Netín, bývalá pohřební kaple (márnice) při farním kostele Nanebevzetí Panny Marie

- výstava zaměřená na barokní památky obcí Netín a Radostín, především pak na dějiny a stavební vývoj farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Netíně a dějiny a stavební vývoj farního kostela sv. Bartoloměje v Radostíně nad Oslavou.

- fotogalerii z poutní slavnosti a výstavy naleznete zde: http://www.obecnetin.cz/pout%2D14%2D8%2D2016/gs-1079/p1=68

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.