SLAVNOSTNÍ MŠE SVATÁ V KAPLI SV. FLORIÁNA V BRTNICI - 4. 5. 2018

Brtnice – v pátek 4. 5. 2018 se kapli sv. Floriána na Dolním hřbitově v Brtnici uskutečnila slavnostní mše svatá za zemřelé hasiče. Jednalo se o vůbec první setkání věřících v kapli po její citlivé stavební obnově, která zde probíhala v roce 2017. Mši sloužil brtnický farář R.D. Mgr. Petr Balát. Po mši byl program doplněn o výklad k historii raně barokních kaplí vystavěných z iniciativy Antonína Františka hraběte z Collalto a o komentovanou procházku po brtnických hřbitovech. Účastníkům mše byl zároveň představen rokokový oltář, který se podařilo získat z kostela sv. Máří Magdalény v Brně.

Brtnice, slavnostní mše svatá 4.5.2018 I. Brtnice, slavnostní mše svatá 4.5.2018 II. Brtnice, slavnostní mše svatá 4.5.2018 III.


SLAVNOSTNÍ SVĚCENÍ ZNAKU A PRAPORU OBCE KNĚŽEVES - 29. 4. 2018

Kněževes – v neděli 29. 4. 2018 se v rámci mše svaté na oslavu svátku sv. Floriána uskutečnilo slavnostní svěcení nového obecní znaku a praporu obce Kněževes. Znak i prapor byl vypracován J. Niesytem z Atelieru obnovy památkových měst a objektů, a to na základě poznatků z archivního a terénního průzkumu, probíhajícího od roku 2012 v souvislosti se záchrannou a obnovou zdejší tvrze. Znak i prapor vysvětil radostínský farář R.D. Ing. Mgr. Pavel Habrovec, který zároveň zdůraznil význam obecní symboliky, zejména jako významného prvku regionálního patriotismu a sjednocení. Děkujeme Obci Kněževes za pozvání.

Návrh využívá historicky doložené znaky, které jsou přímo spjaty s dějinami obce. Návrh znaku obce Kněževes užívá motiv z obecního typáře, doloženého v období okolo poloviny 18. století, a to strom, doplněný po stranách o dvojici blíže neurčeného druhu květin. Dále se návrhu znaku obce užívá derivát erbu vladyky Matějka z Kněževsi, pocházejícího rodem ze zdejší obce, zmiňovaného zde v první čtvrtině 15. století.

Heraldická obecná figura stromu je převzata z obecního typáře, jehož užívání bylo doloženo v období okolo poloviny 18. století. 

Heraldická obecná figura zkřížených šípů připomíná erb vladyky Matějka z Kněževsi, ve kterém je vyobrazena dvojice zkřížených šípů.

Popis znaku (blason):

V zeleno-modře vlnitě děleném španělském štítě nahoře zlatý vykořeněný listnatý strom dole po každé straně provázen jednou šestilistou zlatou růží vyrůstající na zlatém stonku se dvěma zlatými listy, dole zkřížené zlaté šípy.

Popis vlajky:

List tvoří dva vodorovné pruhy, zelený a zvlněný modrý se třemi vrcholy a dvěma prohlubněmi. V zeleném pruhu zlatý vykořeněný listnatý strom dole po každé straně provázen jednou šestilistou zlatou růží vyrůstající na zlatém stonku se dvěma zlatými listy. Pod ní v modrém pruhu zkřížené zlaté šípy. Poměr šířky k délce listu je 2:3.

Více fotografií ze mše svaté a svěcení praporu obce Kněževes naleznete zde.

Kněževes - svěcení znaku a praporu - duben 2018     Kněževes - svěcení znaku a praporu - duben 2018


Vernisáž výstavy „Historický morový průvod v Brtnici“ - 24. 4. 2018

Brtnice/Praha – v úterý 24. 4. 2018 proběhla pod záštitou senátora RNDr. Miloše Vystrčila (ODS) v prostorách Předsálí Jednacího sálu Senátu Parlamentu České republiky vernisáž výstavy „Historický morový průvod v Brtnici“. Výstava byla připravena Městem Brtnice při příležitosti přijetí Historického morového průvodu na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky v roce 2017. Vernisáž byla zahájena vystoupením A-kvartetu z Brtnice, poté následovaly projevy jednotlivých organizátorů.

V rámci vernisáže byla účastníkům umožněna podrobná prohlídka prostor Valdštejnského paláce, včetně Valdštejnské zahrady. Vernisáž, stejně jako možnost návštěvy cenných raně barokních prostor paláce pro nás byla vskutku výjimečnou příležitostí.

Fotografie z vernisáže a prohlídky prostor Senátu Parlamentu ČR naleznete zde.


PO STOPÁCH DOLOVÁNÍ ZLATA - 21. 4. 2018

Předín - v sobotu 21. 4. 2018 jsme se účastnili vycházky pořádané Muzeem Předín do okolí Želetavy. Vycházka nesoucí název "Po stopách dolování zlata" proběhla za účasti kolegů a kamarádů - Mgr. Milana Vokáče, RNDr. Stanislava Houzara a Mgr. Davida Zimoly. Sraz účastníků byl v malé obci Hory u Předína. Účasníci vycházky měli možnost seznámit se nejen důkladně s celou lokalitou, ale rovněž s technologií dolování zlata. V závěru vycházky byla možnost vyzkoušet si techniku rýžování zlata.

Předín - vycházka Po stopách dolování zlata - duben 2018     Předín - vycházka Po stopách dolování zlata - duben 2018


oprava kněževeské tvrze je opět v plném proudu

Kněževes/tvrz – také v roce 2018 budou pokračovat práce na záchraně a obnově areálu tvrze v Kněževsi. Tento rok jsme se zaměřili zejména na dokončení prací na obnově přízemí v severní části tvrze. Práce jsou již v plném proudu. Osazovány jsou nové výplně oken a dveří, dokončovány jsou práce spojené s opravou omítek, je instalováno zabezpečovací zařízení a rozšiřován kamerový systém. Veškeré stavební práce probíhají v duchu tradičních řemesel.

Dle původního předpokladu měly být práce dokončeny již v roce 2017, avšak rozsah prací a značné náklady spojené s citlivou obnovou si vyžádaly zdržení této v pořadí již čtvrté etapy. Nově opravené prostory si návštěvníci tvrze budou moci prohlédnout při Hradozámecké noci, která se opět uskuteční na konci srpna 2018.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.