REGIIS ORGANUM MUSICAE

...záchrana barokních varhan zelenohorských


Výstava zaměřená na dějiny varhan poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou

Předkládaný projekt představuje „de facto“ první etapu záchrany cenných barokních varhan, postavených roku 1724 pražským varhanářem Jiřím Vojtěchem Dvorským pro poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené Hoře u Žďáru nad Sázavou. Původní zelenohorské varhany jsou od roku 2017 umístěny ve sbírce Regionálního muzea Horního Pooslaví. 

Předmětem projektu je realizace výstavy „REGIIS ORGANUM MUSICAE“. V rámci výstavy se bude moci široká veřejnost detailně seznámit nejen s pozoruhodnou historií tohoto cenného barokního nástroje, ale také zcela jedinečně se složitým ústrojím mechanické traktury barokních varhan na originálních prvcích před jejich odborným restaurováním a osazením zpět do zrestaurovaného nástroje. Pomocí názorných ukázek dále výstava návštěvníka provede stavbou těchto varhan, jejich restaurováním či tradičním varhanářským řemeslem 18. století obecně. V rámci realizace bude připravena informační brožura, obsahující základní informace k jednotlivým tematickým okruhům výstavy.

Prostor výstavy bude tematicky rozdělen podle jednotlivých okruhů do čtyř základních částí:

1) historie původních barokních varhan zelenohorských, včetně dějin staveb, s nimiž je osud varhan spjat,

2) ukázky originálních prvků původních barokních varhan zelenohorských (vzdušnice hlavního stroje, vzdušnice pozitivu, cínové a dřevěné píšťaly, hřídelová deska, řezbářská a sochařská výzdoba aj.),

3) základní charakteristika tradičního varhanářství; stavba varhan v 17. a 18. století (s přesahem do první poloviny 19. století) na území Kraje Vysočina,

4) údržba a restaurování varhan (současnost).

Místo a termín konání výstavy:

Žďár nad Sázavou, kaple sv. Barbory - červenec až srpen 2020

Brtnice, Dům Valdštejnů - září až říjen 2020

Tento projekt podpořili:
Ministerstvo kultury - logo Podpořilo Město Žďár nad Sázavou

Bližší informace k výstavě budou zveřejněny v průběhu května 2020.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.