LOGO KNĚŽEVESKÉ TVRZE VYCHÁZÍ Z KRESBY NALEZENÉ V PALÁCI TVRZE, ANEB KRÁTCE K NÁLEZŮM RUDKOVÝCH KRESEB NA KNĚŽEVESKÉ TVRZI...

Kněževeská tvrz má nově své oficiální logo. Návrh vychází z nálezu kreseb v nejstarší části původní gotické tvrze, a to na gotických klenbách v patře tvrze. Jde o kresby provedené rudkou, konkrétně pak o vyobrazení obráceného trojúhelníku, vedle kterého je po pravé straně vykreslena holubice. Nález kreseb byl učiněn při velmi citlivých opravách téměř intaktně dochovaného středověkého paláce zdejší tvrze. Spolu s tímto nálezem byla objevena také kresba připomínající jezdce na koni - snad rytíře na koni. Obě dobře zachovalé kresby byly odborně začištěny a zakonzervovány restaurátorkou MgA. Lucií Matějkovou, která se v nedávné době podílela na restaurování malby na klenbě presbyteria filiálního kostela sv. Jakuba a Filipa v nedalekém Pavlově.

Nález kresby v paláci kněževeské tvrze - "holubice" (stav před restaurováním)

Nález kresby v paláci kněževeské tvrze - "jezdec na koni" (stav před restaurováním)

Obrácený trojúhelník představoval symbol ženství, případně vodní živel. Pták s náznakem snítky - ratolesti - v zobáku představuje Noemovu holubici, přinášející zprávu o konci potopy světa. Oba symboly současně mohou být ochrannými prvky před potopou či vůbec vodním živlem, kdy holubice trojúhelníkem vyjádřenou vodu posunuje do podoby světové potopy.  Současně mohou zobrazovat naději jako ochranu před zkázou objektu. V tomto kontextu může rovněž nejasně zachycený trojúhelník symbolizovat zjednodušenou podobu lodě. Její spojení s holubicí pak celý soubor označuje konkrétně za Noemovu archu. Ta představovala symbol záchrany či celkové ochrany objektu, v našem případě tvrze.

Oficiální logo kněževeské tvrze

Nové logo kněževeské tvrze se bude spolu s logem Regionálního muzea Horního Pooslaví objevovat na veškerých materiálech souvisejících se zdejší tvrzí a muzejní expozicí. Muzejní expozice bude veřejnosti poprvé zpřístupněna v červenci 2017.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.