Knihovna shromažďuje, eviduje, zpracovává a zpřístupňuje:

 • literární dokumenty sbírkové i nesbírkové povahy;
 • dokumenty dokládající kulturní a jiné činnosti v regionu;
 • dokumenty potřebné pro odbornou práci zaměstnanců muzea;
 • dokumenty pro potřebu odborné i široké veřejnosti.

Knihovna je v souladu se stanovami muzea veřejná. Provoz knihovny je vázán knihovním řádem.

V knihovně je možnost čerpat informace z knih a časopisů především z oborů:
 • regionální historie a obecná historie
 • dějiny umění, dějiny architektury
 • archeologie
 • numismatika
 • filozofie
 • muzeologie
 • národopis, vlastivěda, etnologie
 • památková péče
 • náboženství
 • geologie
 • přírodověda

Ze sbírkových tiskovin pak zejména:

 • rozsáhlá sbírka vydavatelského díla literáta, vydavatele a překladatele Josefa Floriana
 • rozsáhlá sbírka bibliofilií (zejména druhá polovina 19. století a první polovina 20. století)
 • sbírka naučných slovníků
 • aj.

Návštěva badatelny bude možná pouze po předchozí domluvě prezenčně každou středu v pracovní době. Vzhledem k malé kapacitě badatelny je vhodné se předem řádně objednat telefonicky případně e-mailem.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.