ARNOLEC, kaple sv. Anny

Kaple sv. Anny, nacházející se v polích jižně od obce Arnolec, představuje téměř zapomenutý a dosud historicky a památkově zcela nedoceněný objekt. Vznik kaple sv. Anny spadá do 70. – 80. let 17. století, kdy byla vystavěna zjevně z iniciativy držitele zdejšího panství Černá – Rudolec, Antonína Františka z Collalto et San Salvatore.

Vznik kaple je v dnes mylně kladen až do roku 1734 s poznámkou, že výstavbu měl iniciovat Antonín Rombald hrabě z Collalto et San Salvatore. Tento údaj však koliduje nejen s čistou a dosti specifickou formou raně barokní architektury kaple příznačnou pro závěrečnou třetinu 17. století, ale také s nápisy (respektive podpisy) vyrytými v omítce severovýchodního průčelí kaple, které byly nalezeny v rámci stavebně historického průzkumu.

Kaple stála na trase jihozápadní komunikace spojující Jersín s Arnolcem. Z období vzniku kaple pochází hlavní základní hmota objektu, včetně krovu a zděného štítu nad vstupním průčelím. Pozdější nevýrazné úpravy realizovány pouze na přelomu 19. a 20. století, spočívající ve výměně dlažby v interiéru, výměně výplně vstupního otvoru, svým tvarem již nerespektující segmentový záklenek původního vstupu a opravě omítek. V omítkových vrstvách kaple se nachází starší nápisy, psané vesměs rudkou. V roce 2017 byl v kapli proveden stavebně historický průzkum. V letech 2016 až 2018 probíhala připrava citlivé památkové rehabilitace této historicky cenné stavby - přípravu obnovy zajišťoval Atelier obnovy památkových měst a objektů z Brtnice. Celková obnova kaple sv. Anny byla realizována za podpory Ministerstva kultury ČR a Kraje Vysočina v roce 2019.

(J.Niesyt)

Arnolec, kaple sv. Anny

Arnolec, kaple sv. Anny - stav před obnovou

Arnolec, kaple sv. Anny - stav po citlivé obnově, listopad 2019

Arnolec, kaple sv. Anny - stav po citlivé obnově, listopad 2019

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.